Z założenia to łatwy quiz, ale czy tak będzie? Pytamy tylko o sąsiadów Polski

1 / 12

W którym roku miało miejsce zjednoczenie Niemiec?

2 / 12

Ukraina nie graniczy z:

3 / 12

Walutą obowiązującą w Czechach jest:

4 / 12

Pasy na fladze Litwy ułożone są:

5 / 12

Na herbie Niemiec widnieje:

6 / 12

Bratysława położona jest nad:

7 / 12

Howerla to najwyższy szczyt Ukrainy, a także:

8 / 12

Oficjalna nazwa Litwy to:

9 / 12

Białoruś:

10 / 12

Słowacja najdłuższą granicę ma z:

11 / 12

Stolicą Czech jest:

12 / 12

Obwód kaliningradzki jest eksklawą:

.