Miałeś 5 z geografii? Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz

1 / 14

Do zaćmienia księżyca dochodzi, gdy:

2 / 14

Określ współrzędne punktu B.

3 / 14

Maczuga Herkulesa znajduje się w:

4 / 14

Maczuga Herkulesa jako forma krasowa to:

5 / 14

Na mapie zaznaczono województwa:

6 / 14

Linie na mapie meteorologicznej łączące punkty o tej samej wartości ciśnienia atmosferycznego to:

7 / 14

Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono w kolejności warstwy atmosfery:

8 / 14

Największą planetą w układzie słonecznym jest:

9 / 14

Jakie są następstwa ruchu obiegowego Ziemi?

10 / 14

Monsuny to:

11 / 14

Akumulacja to:

12 / 14

Na mapie odległość między miejscowościami wynosi 3,5 cm. Ile wynosi odległość w rzeczywistości, jeśli skala mapy to 1: 2 000 000?

13 / 14

Przylądek Dobrej Nadziei leży w:

14 / 14

Największą rzeką na świecie jest:

Poradziłeś sobie z pytaniami ze szkoły?