Pytania w tym quizie wymagają sporej wiedzy geograficznej. Sprawdź, co wiesz o rzekach granicznych

1 / 12

Bug oddziela od Polski terytoria Ukrainy i Białorusi na odcinku wynoszącym:

2 / 12

Amur jest rzeką graniczną między:

3 / 12

Rzeka Niagara stanowi fragment granicy kanadyjsko-amerykańskiej, a dokładnie oddziela:

4 / 12

Szeszupa stanowi fragment granicy między:

5 / 12

Liczba krajów mających dostęp do Dunaju to:

6 / 12

Rodan tworzy odcinek graniczny między:

7 / 12

Kraje, dla których Amazonka jest rzeką graniczną, to:

8 / 12

Odcinek Nilu jest granicą:

9 / 12

Rzeka Gwadiana, stanowiąca około stukilometrowy odcinek granicy między Portugalią a Hiszpanią, uchodzi do:

10 / 12

Rzeka tworząca fragment granicy indyjsko-pakistańskiej to:

11 / 12

Tundża jest rzeką graniczną:

12 / 12

Morawa tworzy odcinki granicy słowacko-austriackiej i słowacko-czeskiej, a wpada do: