Województwa - test. Które województwo ma najwięcej mieszkańców?

1 / 18

Województwo - kto stoi na czele?

2 / 18

Które województwo jest najmniej zalesione?

3 / 18

Które województwo jest największe pod względem powierzchni?

4 / 18

Które województwo ma najwięcej powiatów?

5 / 18

Które województwo ma najmniejszą gęstość zaludnienia?

6 / 18

Które województwo jest najbardziej zalesione?

7 / 18

Które województwo jest najbogatsze (najwyższe PKB na mieszkańca)?

8 / 18

Które województwo jest najbardziej zaludnione?

9 / 18

Które województwo jest najmniejsze?

10 / 18

Które województwo jest najbiedniejsze (najniższe PKB na mieszkańca)?

11 / 18

Które województwo ma dwie stolice?

12 / 18

Które województwo charakteryzuje się największą gęstością zaludnienia?

13 / 18

Które województwo ma najwięcej parków narodowych?

14 / 18

Które województwo jest najbardziej zurbanizowane?

15 / 18

Czy województwo jest jednostką samorządu terytorialnego?

16 / 18

Czy województwo podlaskie graniczy z Rosją?

17 / 18

Województwo z Bieszczadami to:

18 / 18

Jak jest województwo po angielsku?