Quiz wiedzy o Polsce. Kiedy Polska przystąpiła do NATO? Sprawdź się

1 / 20

Kiedy Polska przyjęła chrzest?

2 / 20

Które polskie jezioro jest najgłębsze?

3 / 20

Kiedy Polska weszła do UE?

4 / 20

Które polskie miasto było nazywane przez Niemców Waldenburg?

5 / 20

Kiedy Polska wstąpiła do ONZ?

6 / 20

Który polski sportowiec ma na koncie najwięcej medali igrzysk olimpijskich?

7 / 20

Kiedy Polska utraciła niepodległość?

8 / 20

Kiedy Polska odzyskała niepodległość?

9 / 20

Który polski król pokonał Turków pod Wiedniem?

10 / 20

Kiedy Polska wstąpiła do OBWE?

11 / 20

Kiedy Polska weszła do NATO?

12 / 20

Kto rządził Polską po śmierci Kazimierza Wielkiego?

13 / 20

Które polskie tańce nazywamy narodowymi?

14 / 20

Które polskie powstanie zakończyło się zwycięstwem?

15 / 20

Które polskie ptaki odlatują na zimę?

16 / 20

Które polskie województwo ma najwięcej ludności?

17 / 20

Które polskie miasto nazywane jest Wenecją północy?

18 / 20

Który polski park narodowy jest najstarszy?

19 / 20

Który polski król był przez kilka lat carem Rosji?

20 / 20

Który polski reżyser dostał Oscara?

Historia i geografia Polski są twoją mocną stroną? Ten test o Polsce sprawdzi twoją wiedzę.