11 pytań o Serbię. Odpowiesz poprawnie na wszystkie?

1 / 11

Stolicą Serbii jest Belgrad.

2 / 11

Na której grafice jest flaga Serbii?

3 / 11

Serbia jest członkiem Unii Europejskiej od 2012 roku.

4 / 11

Na północy Serbia graniczy z Węgrami.

5 / 11

Walutą obowiązującą w Serbii jest:

6 / 11

Serbia ma dostęp do morza.

7 / 11

Serbia jest:

8 / 11

Serbia jest jednym z państw bałkańskich.

9 / 11

Religią dominującą w Serbii jest:

10 / 11

Dunajec jest największą rzeką w Serbii.

11 / 11

Na herbie Serbii jest dwugłowy orzeł.