My podajemy państwo, ty wskaż jego stolicę. Zdobędziesz komplet?

1 / 13

Stolicę Niemiec zaznaczyliśmy kropką:

2 / 13

Stolicę Łotwy zaznaczyliśmy kropką:

3 / 13

Stolicę Kanady zaznaczyliśmy kropką:

4 / 13

Stolicę Wenezueli zaznaczyliśmy kropką:

5 / 13

Stolicę Rumunii zaznaczyliśmy kropką:

6 / 13

Stolicę Norwegii zaznaczyliśmy kropką:

7 / 13

Stolicę Albanii zaznaczyliśmy kropką:

8 / 13

Stolicę Estonii zaznaczyliśmy kropką:

9 / 13

Stolicę Argentyny zaznaczyliśmy kropką:

10 / 13

Stolicę Bułgarii zaznaczyliśmy kropką:

11 / 13

Stolicę Belgii zaznaczyliśmy kropką:

12 / 13

Stolicę de facto Szwajcarii oznaczyliśmy kropką:

13 / 13

Stolicę Serbii zaznaczyliśmy kropką: