Piekielny quiz. Czy jesteś gotowy sprawdzić swoją wiedzę o krainie diabła?

1 / 10

Na ile kręgów podzielone było piekło w "Boskiej komedii" Dantego?

2 / 10

W Apokalipsie św. Jana liczbą pierwszej bestii jest:

3 / 10

Piekiełko to miejscowość w województwie:

4 / 10

Tytuł filmu, w którym Meryl Streep wciela się w rolę apodyktycznej redaktor magazynu modowego, to "Diabeł ubiera się u":

5 / 10

Według przysłowia "Gdzie diabeł nie może, tam"?

6 / 10

W mitologii greckiej władcą podziemnego świata zmarłych był:

7 / 10

W buddyzmie ogólna nazwa piekła to:

8 / 10

Jedna z najbardziej znanych książek Terry'ego Pratchetta to "Piekło...":

9 / 10

Słynny program kulinarny Gordona Ramsay'a, w którym ocenia on poczynania młodych adeptów gotowania to:

10 / 10

Obraz "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga został stworzony na trzech, składanych skrzydłach. Takie dzieła nazywa się:

Odważysz się zawalczyć o komplet?