Sądzisz, że dobrze znasz województwa? Przekonajmy się

1 / 16

Na grafice zaznaczono:

2 / 16

A tutaj?

3 / 16

Na tej mapie na czerwono zaznaczono:

4 / 16

Tu jest wyróżnione:

5 / 16

Na tej mapie czerwonym kolorem zaznaczono:

6 / 16

Które województwo wyróżniono tutaj?

7 / 16

A na tej mapie?

8 / 16

To województwo to:

9 / 16

Na tej mapie zaznaczono:

10 / 16

Tutaj wyróżniono:

11 / 16

Na tej mapie czerwonym kolorem zaznaczono:

12 / 16

A tu?

13 / 16

Na tej mapie wyróżniono:

14 / 16

Województwo wyróżnione na grafice to:

15 / 16

A na tej mapie?

16 / 16

Województwo zaznaczone na czerwono to:

Zaznajomieni z mapą Polski nie powinni mieć żadnych problemów