Quiz z granic. Sprawdź, co wiesz na temat polskiej geografii!

1 / 15

Naturalną granicą między Polską a Niemcami jest m.in. rzeka:

2 / 15

Najkrótszą granicę Polska ma z:

3 / 15

A z kolei najdłuższą z:

4 / 15

Województwa sąsiadujące z Czechami to:

5 / 15

Babia Góra to punkt graniczny między Polską a:

6 / 15

Jeśli chcielibyśmy pojechać na Ukrainę, to możemy przekroczyć granicę m.in.:

7 / 15

Natomiast granicy z Białorusią nie przekroczymy w:

8 / 15

Na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, możemy się wspiąć po stronie polskiej i przejść na stronę:

9 / 15

Z iloma państwami graniczy województwo lubelskie?

10 / 15

Polska i Rosja łączą się w punkcie stycznym z:

11 / 15

Polskie wybrzeże ma długość:

12 / 15

Najdłuższa część polskich granic przebiega wzdłuż:

13 / 15

Która z tych rzek nie jest graniczną między Polską a innym państwem?

14 / 15

Najdalej wysunięty na południe kraniec Polski, szczyt Opołonek, graniczy z:

15 / 15

Pociągiem granicę z Litwą można przekroczyć tylko przez jedno dawne przejście graniczne:

Zdobędziesz wszystkie 15 punktów?