Uważasz się za obieżyświata i poliglotę? A czy wiesz, jakie języki urzędowe obowiązują w tych państwach?

1 / 11

Który z podanych jest jednym z języków urzędowych w Holandii?

2 / 11

Który z podanych jest językiem urzędowym w Brazylii?

3 / 11

Który z podanych NIE jest językiem urzędowym w RPA?

4 / 11

W którym kraju angielski NIE jest językiem urzędowym?

5 / 11

Który język jest językiem urzędowym w Serbii?

6 / 11

Który język NIE obowiązuje jako urzędowy w Kanadzie?

7 / 11

Który język NIE jest językiem urzędowym na Białorusi?

8 / 11

Która odpowiedź zawiera tylko państwa, w których obowiązuje język hiszpański?

9 / 11

Która odpowiedź zawiera tylko państwa, w których NIE obowiązuje język arabski?

10 / 11

Który język, obok greckiego, obowiązuje na Cyprze?

11 / 11

W którym kraju, oprócz Chin, obowiązuje chiński jako język urzędowy?