Dbają i czerpią

Rozdano Statuetki Piękniejszej Polski - nagrody przyznawane tym, którzy czerpią w swojej twórczości z przyrody i kultury naszego kraju, oraz tym, którzy dbają o otaczające nas piękno
Wyróżniena otrzymali: Wojciech Kilar za całokształt twórczości i sięganie do skarbnicy polskich tradycji kulturowych, Zygmunt Kwiatkowski za inicjatywę odbudowy zamku w Golubiu-Dobrzyniu i przedsięwzięcia historyczno-rozrywkowe, prof. Wiktor Zin za propagowanie polskiego krajobrazu kulturowego, Wojciech Siemion za konsekwencję i odbudowę dworku w Petrykozach oraz Lucyna i Arkadiusz Okoniowie za odrestaurowanie i pielęgnowanie wartości architektonicznych i kulturowych Uroczyska Zaborek.