Nowelizacja w turystyce

Uchwalona właśnie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych dostosowuje nasze prawo do europejskiego.
Nowelizacja zakłada, że:

- rolnicy, którzy prowadzą usługi turystyczne (wynajmują pokoje, prowadzą pole namiotowe), muszą zgłaszać działalność do ewidencji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta;

- przedsiębiorstwa turystyczne z krajów UE, które chcą działać na naszym rynku i nie mają tu siedzib, będą musiały - tak jak firmy polskie - zarejestrować się u wojewody;

- prowadzony będzie rejestr firm, które działają bez zezwolenia wojewody, i takich, którym zezwolenie cofnięto;

- piloci wycieczek będą mogli przyjmować reklamacje, które przekażą organizatorowi wycieczki;

- sprecyzowano też zasady odbierania zezwoleń na prowadzenie działalności turystycznej.

Tekst nowelizacji został przekazany do Senatu. Ustawa ma obowiązywać od 1 maja 2004 r.