Klimat i pogoda

Klimat Polski jest klimatem przejściowym między oceanicznym a kontynentalnym.

Klimat Polski jest klimatem przejściowym między oceanicznym a kontynentalnym. Ze względu na napływ morskich lub kontynentalnych mas powietrza atmosferycznego cechuje go duża zmienność pogody, nie tylko z dnia na dzień, ale też w poszczególnych latach. Przez wiele lat miesiące letnie bywają gorące i suche, a w kolejnych latach mogą być chłodne i wilgotne. Inną cechą wyróżniającą klimat Polski jest istnienie sześciu pór roku: przedwiośnia, wiosny, lata, jesieni, przedzimia i zimy.

Istotnym czynnikiem wpływającym na klimat Polski jest jej położenie geograficzne. Dla Polski północnej duże znaczenie ma Bałtyk, a dla południowej - Morze Czarne i Śródziemne. Polski klimat jest uwarunkowany również przez ukształtowanie terenu, przede wszystkim przez niziny, które ułatwiają szybkie przemieszczanie się wielkich mas powietrza. W Polsce północnej i zachodniej przeważa klimat umiarkowany oceaniczny z łagodnymi, wilgotnymi zimami i chłodnymi latami ze sporą ilością opadów, natomiast we wschodniej części kraju zaznacza się kontynentalizm klimatu, z ostrymi zimami oraz gorętszymi i bardziej suchymi latami.

Polska pogoda

Ze względu na klimat, pogoda w Polsce jest bardzo zmienna. Najcieplejszym obszarem Polski jest Nizina Śląska, która znajduje się pod przeważającym wpływem powietrza oceanicznego. Najchłodniejszym obszarem Polski jest zaś Suwalszczyzna, położona w północno-wschodniej części kraju. Przeciętna temperatura roczna wynosi ok. 8°C na Nizinie Śląskiej, 6°C w Polsce północno- wschodniej i 0°C w górach. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia temperatura wynosi 16-19°C. Na obszarach Polski przylegających do Morza Bałtyckiego lipiec jest chłodniejszy - ok. 16°C, co jest wynikiem ochładzającego wpływu wód morskich. Najcieplej jest w środkowej części Polski, gdzie średnie dobowe temperatury przekraczają w lipcu 18°C. Najchłodniejszym miesiącem w Polsce jest styczeń. Obszary o największej ilości opadów to tereny górskie, z kolei o najmniejszej to: Niecka Nidziańska, Nizina Mazowiecka i pojezierza.

Polska pogoda - pory roku

W zależności od regionu Polski różna jest długość pór roku. Na przykład na północy Polski lato trwa dwa i pół miesiąca, podczas gdy w centrum oraz na południowym wschodzie i zachodzie Polski ponad trzy miesiące. Zima z kolei trwa najkrócej, bo dwa miesiące nad morzem i na zachodzie kraju, a najdłużej, czyli do sześciu miesięcy w Tatrach. Jak jednak mówią ludowe przysłowia - „kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata” - pogoda w Polsce jest nieprzewidywalna. Zdarza się na przykład, że przedwiośnie przychodzi już na początku lutego.

Polska pogoda - biegun ciepła, biegun zimna

Polski biegun ciepła to miasto Tarnów. Lato, czyli okres, kiedy temperatura przekracza 15°C, trwa w Tarnowie 118 dni. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tutaj 8-9°C. Za polski biegun zimna uważa się Suwałki, gdzie średnie temperatury w zimie są najniższe. Zima przychodzi tutaj wcześnie, bo pod koniec listopada i trwa około 119 dni. Średnia roczna temperatura wynosi w Suwałkach około 6°C.

Wybrane klimatyczne rekordy Polski

* maksymalna temperatura powietrza (40,5 stopni C, Prószków k. Opola, czerwiec 1921 r.)
* minimalna temperatura powietrza (-41 stopni C, Siedlce, luty 1940 r.)
* najwyższy opad roczny (2770 mm, Tatry - Dolina Pięciu Stawów, 2001 r.)
* najniższy opad roczny (285 mm, Poznań, 1982 r.)
* największa prędkość wiatru (110-140 m/s, Wyżyna Lubelska, lipiec 1931 r.).