niestawienie się na lot

Wypowiedzi na forum o:

niestawienie się na lot