kalawaria

  • Wielkanocne kalwarie. Golgotą jest Żar

    Wielkanocne kalwarie. Golgotą jest Żar

    Calvaria to łacińska nazwa wzgórza pod Jerozolimą, na którym ukrzyżowano Jezusa, ale nazwa kalwaria potocznie oznacza także zespoły kościołów lub kaplic...

    Zenon Kraska