bronisław malinowski

Więcej o:

bronisław malinowski

Wypowiedzi na forum o:

bronisław malinowski

  • Bronisław Malinowski: etnolog, antropolog

    dzikich... (1929, wyd. pol. 1938, 1957); całość dorobku naukowego Malinowskiego zawierają Dzieła (do 1990 t. 1?7). A.K. PALUCH Malinowski, Warszawa 1981; K. BROZI Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego, Lublin 1983; Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, red. M. Flis i A.K.

  • Re: bronisław malinowski

    Bronisław Malinowski 1884 - 1942 Bronislaw Malinowski, urodzony i wychowany w Polsce, jeden z najznakomitszych polskich antropologów, był teoretykiem kultury. Ciekawy i warty odnotowania jest fakt, że urodził sie w tym czasie co Maria Antonina Czaplicka, której poparciu zawdziecza między innymi