angielskie zamki

Więcej o:

angielskie zamki

  • Wrocław

    " i "prawa". Wielu turystów kontakt z miastem rozpoczyna od Dworca Wrocław Główny. Na peronie trzecim uwagę zwraca odsłonięta trzy lata temu tablica dedykowana Zbigniewowi Cybulskiemu, aktorowi, który zginął tu 30 lat wcześniej, wskakując do pociągu. Przypominający angielski zamek dworzec w momencie oddania