Trzy słowa, jedna kategoria: miejsce. Odgadniesz wszystkie?

Wasza średnia

10/16