Założysz się, że jednak mało wiesz o Polsce? Masz więcej niż 10/13 i wygrywasz!

Wasza średnia

8/13