Jeśli skończyłeś podstawówkę, powinieneś mieć co najmniej 8/12 z tego quizu z geografii

Wasza średnia

7/12