Który kraj jest większy: Japonia czy Indonezja? Chiny czy Sudan? Niektóre pytania są naprawdę trudne!

1 / 15

Największym krajem świata pod względem powierzchni jest Rosja, zaś drugim w kolejności:

2 / 15

Większą powierzchnię ma:

3 / 15

Spośród tych dwóch krajów więcej powierzchni zajmuje:

4 / 15

Te dwa wyspiarskie kraje znacznie różnią się powierzchnią. Większym z nich jest:

5 / 15

W tej parze krajów większa jest:

6 / 15

Spośród tych dwóch sąsiadujących ze sobą krajów większa jest:

7 / 15

Mniejsze terytorium ma:

8 / 15

Spośród naszych sąsiadów większym krajem jest:

9 / 15

Państwem o większej powierzchni są:

10 / 15

Mniejszą powierzchnię ma:

11 / 15

Spośród tych dwóch krajów Ameryki Południowej większe terytorium ma:

12 / 15

...a w tej parze krajów azjatyckich większy obszar zajmuje:

13 / 15

Większym krajem jest:

14 / 15

Spośród tych dwóch krajów większym jest:

15 / 15

Mniejszą powierzchnię zajmuje: