W tym quizie przepytamy cię z historii Stanów Zjednoczonych. Czy ten zestaw pytań nie okaże się zbyt trudny?

Wasza średnia

9/13