Opis wieży Babel znajdziemy w biblijnej: Księdze Rodzaju, Księdze Przysłów czy Apokalipsie?

Wasza średnia

7/12