Sprawdzamy, jak dużo wiesz o Polsce. Musisz uzupełnić zdanie odpowiednim słowem

Wasza średnia

7/11

Przyda się wiedza nie tylko z geografii.