Rozpoznasz województwa na lustrzanym odbiciu mapy? Komplet punktów obowiązkowy

Wasza średnia

14/16