Wybraliśmy 15 zdjęć z całego świata. Odgadniesz, w których miejscach zostały zrobione?

Wasza średnia

9/15

Przyda się wiedza z geografii, ale też pamięć wzrokowa.