Sądzisz, że dobrze znasz województwa? Przekonajmy się

Wasza średnia

15/16

Zaznajomieni z mapą Polski nie powinni mieć żadnych problemów