Czarna Otchłań zbadana

Ekspedycja ?Infovide-Matrix Diving Exploration 2010? do jaskini Sabak Ha na Jukatanie zakończyła się sukcesem. Zespół nurków pod przewodnictwem Jerzego Błaszczyka i Cezarego Abramowskiego zbadał do 150. metra korytarz prowadzący od Kafejki Ślepych Ryb Jaskiniowych i odkrył krótszą drogę do korytarza Black Abyss (Czarna Otchłań)
Wciąż jednak nie wiadomo, na jakiej głębokości znajduje się jego dno. - Nurkowałem już w wielu jaskiniach, ale nigdzie nie spotkałem takich przestrzeni i odległości jak w Sabak Ha - mówi Jerzy Błaszczyk. - Widoczność była o wiele słabsza, niż oczekiwaliśmy, a otoczenie kojarzyło się z cmentarzyskiem. - W takich warunkach błąd w nawigacji może kosztować życie - dodaje Cezary Abramowski. Za kilka miesięcy ukaże się zwiastun filmu dokumentującego zmagania nurków z przyrodą, problemami technicznymi i logistycznymi (jaskinia znajduje się w trudno dostępnej dżungli). Patronat nad wyprawą objęło Jukatańskie Towarzystwo Speleologiczne oraz Jukatański Instytut Ekologii.

www.deepexplorers.org