Masdar City. Ekologiczne miasto

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF i władze Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich budują najbardziej przyjazne środowisku miasto na świecie - Masdar City
Powstaje ono na obszarze 6 km kw. i będzie funkcjonować zgodnie z zasadami specjalnego programu WWF "One Planet Living Programme". Oto niektóre z nich: •  materiały budowlane z recyklingu; •  architektura nawiązująca do kulturowego dziedzictwa regionu; •  ochrona zagrożonych gatunków; •  100 proc. energii pochodzić ma ze źródeł odnawialnych (m.in. panele fotowoltaniczne, słońce, wiatr); •  99 proc. odpadów oraz ścieki zostaną ponownie wykorzystane, m.in. do nawadniania terenów zielonych; •  miasto ma służyć ludziom i poprawie warunków ich życia, zatrudnieni będą sprawiedliwie wynagradzani, a warunki ich pracy będą spełniać międzynarodowe standardy. - Zużywamy o 25 proc. zasobów ziemi więcej, niż jest ona w stanie wyprodukować - mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu WWF "Klimat i energia". - Jeśli ten trend się utrzyma, to do 2050 r., by zaspokoić popyt na energię, wodę, żywność, mieszkania itd., będziemy potrzebowali drugiej planety. Masdar City ma udowodnić, że zrównoważone korzystanie z zasobów Ziemi jest możliwe, oraz zainspirować inne rządy. Budowa miasta zakończy się w 2012 r.

http://wwf.pl/informacje/news.php?idn=312