Ludność Ukrainy

Ukraińcy pochodzą od plemion wschodniosłowiańskich zamieszkujących głównie dorzecze Dniepru. Dzisiejsze państwo ukraińskie zamieszkuje 50 mln obywateli (Ukraińcy 72,7%, Rosjanie 22,1%, Żydzi 0,9% Białorusini 0,9%, Mołdawianie 0,6%, Bułgarzy 0,5%, Polacy 0,4%; Tatarzy 0,3%).
Poza granicami kraju najwięcej Ukraińców mieszka w Rosji (4,4 mln), Kazachstanie (890 tys.), Mołdawii (600 tys.), na Białorusi (290 tys.), i in. dawnych republikach radzieckich. Mimo rozmaitych działań (z operacją "Wisła" na czele) w Polsce mieszka wciąż 300 - 400 tys. Ukraińców. Spora diaspora ukraińska zamieszkuje Kanadę (400 tys.), USA (700 tys.) i Niemcy (20 tys.). Polaków na Ukrainie żyje ok. 238 tys., wg nieoficjalnych danych jednak aż 1,5 - 3 mln.

Jak wskazują przytoczone wyżej liczby emigracja polityczno-ekonomiczna Ukraińców jest znaczna - w latach 1989 - 91 z kraju emigrowało po 90 tys. osób rocznie, a w roku 1992 - 288 tys. W latach 1980 - 89 średnie roczne tempo wzrostu liczby ludności wynosiło 0,4%, ale w 1990 r. już tyko 0,1%. Przyrost naturalny od 1991 r. utrzymuje się na poziomie ujemnym i jest jednym z najniższych w Europie (wystarczy porównać jego wskaźniki: w 1970 wynosił 6,4 , a w 1993 spadł do 3,5 ). W wieku poniżej 14 lat pozostaje 22% populacji, ponad 65 lat zaś - 15%. Negatywne zjawisko ujemnego przyrostu naturalnego pokazuje wykres witalności Rosjan i Ukraińców w XX w. Szczególnie do myślenia daje przepaść, jaka zaistniała pomiędzy oboma narodami wschodniosłowiańskimi w latach 1926 - 1959, a więc w czasach stalinowskich. W ciągu owych 33 lat ludność Ukrainy wzrosła zaledwie o 1,5 mln, co daje 4,1 % (Rosjan zaś przybyło blisko 34 mln, a więc 56,9 % wzrostu)!

Te liczby mówią same za siebie. Głód 1932 - 33 przyniósł demograficzną śmierć narodu - nie przetrwali go bowiem ludzie młodzi, jego skutki rzutowały na dalszy bieg wieku XX. Ostatnie lata istnienia Ukraińskiej SRR przyniosły pierwszy w XX w. ujemny przyrost naturalny Ukraińców. Nie do końca są jasne powody takiego stanu rzeczy - prof. Wołodymyr Panczenko, prorektor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej domyśla się działania tu czynników ekonomicznych, tych samych, przez które starzeją się także społeczeństwa zachodnie.

Mimo że Krym należy do Ukrainy, to przeważającą część jego mieszkańców stanowią Rosjanie (ponad 1180 tys., tj. ok. 59%). Ludność rosyjska obecna była na tych ziemiach już od X w., choć masowo osiedlała się tu dopiero od połowy wieku XVIII. Od tego okresu, aż do dziś dnia Rosjanie dominują w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym półwyspu. Od czasu do czasu pojawiają się postulaty ponownego przyłączenia Krymu do Rosji.

Skomentuj:
Ludność Ukrainy
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX