Wśród mazowieckich dworków i pałaców

Przez Błonie docieramy do Niepokalanowa [33km] - miejsca związanego z postacią św. Maksymiliana Kolbego, który w 1927r. założył tu klasztor i ośrodek wydawniczy funkcjonujący do dziś. Po 13km dojeżdżamy do SOCHACZEWA, skąd udajemy się do Bolimowa [18km], znanego ze słynącego z łask i pielgrzymek obrazu św. Anny, by przez NIEBORÓW [7km] i ARKADIĘ [5km] dotrzeć do zabytkowego ŁOWICZA [4km].
Po drodze mijamy nizinne krajobrazy mazowieckie. Po zwiedzeniu ŁOWICZA przez Walewice [21km, rezydencja Walewskich, m. in. Marii Walewskiej], Piątek [17km, geograficzny środek Polski], dojeżdżamy do przez TUM pod ŁĘCZYCĄ do ŁĘCZYCY [19km]. Następnie przez Kutno[22km], ŁOWICZ [40km], SOCHACZEW [27km] udajemy się do ŻELAZOWEJ WOLI [5km]. Po koncercie wracamy przez Kampinos [11km, znany z obrazu przypisywanemu znanemu malarzowi, Franciszkowi Smuglewiczowi - Ukrzyżowanie - w kościele z drugiej połowy XVIII w.] do Warszawy [33km] południowym skrajem unikalnego zespołu przyrodniczego PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

SOCHACZEW

Jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Od IX w. gród, w XIII-XV w. stolica księstwa. Zachowały się ruiny zamku książąt z XV w. Prawdopodobnie zmarł tu ks. Bolesław Krzywousty. W Sochaczewie znajduje się stacja kolejki wąskotorowej, skąd można się przejechać kolejką po Puszczy Kampinoskiej.

NIEBORÓW

20 km na pd.wsch. od Żelazowej Woli. Znajduje się tu barokowy pałac projektu Tylmana z Gameren z lat1696-1697 fundacji kardynała Michała Radziejowskiego. Od końca XVIII w. do 1945r. magnacka rezydencja kolejnych właścicieli - Towiańskich, Lubomirskich, Ogińskich i Radziwiłłów. Obecnie mieści się tu jedno z najciekawszych w Polsce muzeów wnętrz i bogata biblioteka ze starodrukami. Pałac otacza park krajobrazowy. Przy pałacu zespół klasycystycznych budynków gospodarczych. W 1879r. Michał Radziwiłł założył tu manufakturę mebli.

ARKADIA

W pobliżu Nieborowa z pięknym parkiem romantyczno-krajobrazowym, założonym w l. 1778-1821 przez Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową. W parku znajduje się staw z wyspami i pawilony - Świątynia Diany, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z grotą. Znajduje się też tu kolekcja antyków, rzeźb, sarkofagów, ceramiki antycznej [czasowo przeniesiona do pałacu nieborowskiego].

ŁOWICZ

Od XIV do końca XVIII w. nieoficjalna rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskch i stolica polskiej prowincji kościelnej oraz miejsce słynnych targów. Około 1355 r. arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki wybudował obronny zamek - późniejszą rezydencję [do 1785r.]. W połowie XVIII w. powstała drukarnia, gdzie drukowano jedno z pierwszych w Polsce czasopism -",Co tydzień". W grudniu 1806 r., po przybyciu Napoleona, Łowicz stał się punktem zbornym tworzących się polskich sił zbrojnych. Od 1831r. dobra łowickie, zwane ",Księstwem łowickim" [w l. 1815 -1831 własność w. ks. Konstantego] były częścią dóbr Romanowych.

Katedra gotycka z 1404r., przebudowana w l. 1625-1668 w stylu renesansowo-barokowym. Wewnątrz liczne nagrobki m.in. prymasa Jakuba Uchańskiego [z lat 1580-1583]. W katedrze spoczywa 12 prymasów Polski.

TUM POD ŁĘCZYCĄ

Jeden z pierwszych klasztorów w Polsce, założony - jak chce tradycja - przez towarzyszy wypraw misyjnych św. Wojciecha. Po 1138r. przez krótki czas faktyczna stolica podzielonego państwa. Odbywały się tu zjazdy książąt dzielnicowych - m.in. w 1140r. uchwalono budowę nowego kościoła. Miał on być drugą świątynią w państwie. To tłumaczy ogromne rozmiary budowli - 48m. długości, 12m. szerokości i 12m. wysokości. Często bywali tu najwyżsi dostojnicy polskiego kościoła. W 1569r. po pożarze, kanonik kapituły, Trojan ze Ślesina, kazał wznieść kruchtę, by zachować portal romański z 1160r. Było to jedno z pierwszych w Polsce działań konserwatorskich. Ściany bazyliki pokrywa polichromia romańska, gotycka i renesansowa.

ŁĘCZYCA

Zamek Kazimierza Wielkiego - budowla prostokątna, otoczona grubym murem kurtynowym. Częściowo zrekonstruowany. Obecnie muzeum, gdzie znajdują się ekspozycje wnętrz dworskich, rzeźb ludowych oraz zbiorów archeologicznych w piwnicach zamku.

Kościół farny z XV w. - gotycki, bazylikowy, przebudowywany w XVII, XVIII i XIX w., z wyposażeniem barokowym i rokokową polichromią iluzjonistyczną. Kościół i klasztor bernardynów - XVII w., wczesny barok, miejsce sejmików woj. łęczyckiego. Kościół św. Andrzeja - z 1425r., gotycki, później barokowy o skromnym wyglądzie zewnętrznym i bogatym, barokowym wystroju wnętrza z kaplicą Szczawińskich o drzwiach wyłożonych czerwonym marmurem.

ŻELAZOWA WOLA

Tu przyszedł na świat [22 II lub 1.III. 1810r.] jeden z najgenialniejszych kompozytorów - Fryderyk Chopin. Mały Fryderyk często tu wpadał, korzystając zresztą z dobrych stosunków, łączących jego rodziców z właścicielami Ż.W. - hr. Skarbkami. Tak się historycznie złożyło, że z zabudowań dworskich hrabiów Skarbków ocalała jedynie lewa oficyna - mieszkanie Chopinów. Obecnie znajdują się tam obrazy i portrety z XIX w. W saloniku muzycznym w letnie soboty i niedziele koncertują znakomici wykonawcy muzyki mistrza. Od 2. V. do 17.X. w każdą sobotę i niedzielę można słuchać koncertów w g. 11.00 i 15.00. Każdy trwa ok. 45 minut. Koncertów słuchamy w pięknym parku, pełnym rzadkich odmian drzew i krzewów.

PUSZCZA KAMPINOSKA

Największy park narodowy na nizinach europejskich od Atlantyku po Bug. Jedną z największych wartości przyrodniczych są porośnięte lasem wydmy - relikt epoki lodowej. Występują tu też liczne torfowiska, gdzie rosną fragmenty boru bagiennego. W rezerwatach można spotkać partie boru sosnowego o wieku ponad 200 lat. W puszczy są obecne rzadkie gatunki ptaków - orzeł bielik, orzeł przedni i rybołów. W zachodniej części puszczy pozostało wiele chat krytych strzechą - niektóre z połowy XIX w. Turystom proponuje się ponad 300 km szlaków znakowanych po puszczy. Rozpoczynają się ona na przystankach autobusów miejskich z Warszawy i podmiejskich linii PKS. Na zmotoryzowanych czekają parkingi.